Hopp til hovudinnhald

Aktuelt

Nyhet

Kunnskapsbanken og Norec samarbeider om kurs

Les meir
Resultat

Endrar livet til unge kvinner i slummen i Kibera

Day Africa har hjelpt over 5000 kvinner med å starte si eiga bedrift i Afrikas største slum.

Les meir
Nyhet

Fleire søkarar gir tøffare kamp om midlane

Les meir
Nyhet

Nye Norec-avtalar andre halvår 2022

Les meir
Nyhet

– Ein trygg måte å komme inn i arbeidslivet på

Slik er Ane sine erfaringar som trainee

Les meir
Margunn Instebø Alshaikh
Nyhet

Nye søknadsfristar for Norec-tilskot

Les meir
Nyhet

Hjelper bøndene gjennom den verste tørka på 40 år

Les meir
Nyhet

Slik havnet Rebecca fra Kongsberg i Iran

Les meir
Nyhet

Stor interesse for Norec-samarbeid i Latin-Amerika

Arbeidet med å skaffe fleire samarbeidspartnarar i Latin-Amerika ber allereie frukter.

Les meir
Nyhet

Lærer av kvarandre for å gi betre omsorg til sårbare barn og unge

Les meir