Hopp til hovudinnhald

Heimeside

Junior Expert UN

Norec er eit norsk kompetansesenter for utvekslingssamarbeid

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit forvaltningsorgan under Utanriksdepartementet. Vi støttar internasjonale partnarskap, som ønsker å dele kunnskap gjennom utveksling av personell.

Les mer
Aktuelt

Dette snakkar vi om

Blue Dragon Vietnam
Tilskot

Søk om støtte til ditt prosjekt

Norec støttar samarbeidsprosjekt mellom frivillige organisasjonar, offentleg sektor og privat næringsliv.

Les meir
Ressursside

Ressursside for eksisterande partnarar

Nyheiter, skjema og hjelpemiddel for eksisterande partnarar.

Les meir
Resultat

Resultat frå prosjekt vi støttar

Internasjonal karriere

Kvart år finansierer Norge stillingar i FN og Verdensbanken. Det er ein unik veg inn i FN-systemet, der du får verdifull erfaring både frå hovudkontor og felt.

Norec rekrutterer til følgande stillingar:

  • United Nations Volunteer (UNV)
  • Junior Professional Officer (JPO)
  • UN Trainee