Hopp til hovudinnhald

Heimeside

Junior Expert UN

Utvekslingssamarbeid

Les meir om tilskot for utvekslingssamarbeid

Les meir

Bli juniorekspert i FN

Søk på internasjonale stillingar i FN og Verdensbanken

Les meir

Demokratifremme 2023/2024

Søk om tilskot til demokratifremme gjennom politiske parti

Les meir

Norec er eit norsk kompetansesenter for utvekslingssamarbeid

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er eit forvaltningsorgan under Utanriksdepartementet. Vi støttar internasjonale partnarskap, som ønsker å dele kunnskap gjennom utveksling av personell.

Les mer
Aktuelt

Dette snakkar vi om

Resultat

Resultat frå prosjekt vi støttar

Internasjonal karriere

Kvart år finansierer Norge stillingar i FN og Verdensbanken. Det er ein unik veg inn i FN-systemet, der du får verdifull erfaring både frå hovudkontor og felt.

Norec rekrutterer til følgande stillingar:

  • United Nations Volunteer (UNV)
  • Junior Professional Officer (JPO)
  • UN Trainee