Do you have two-three minutes to help us improve our website?
Yes, I want to help!
Hopp til hovudinnhald
Tilskot

Tilskudd fra Norec til demokratifremme

Om tilskudd til demokratifremme fra Norec

Demokratifremmeordningen er et tilskudd for norske politiske parti og ungdomsparti. Målgruppen er demokratiske partier og partisystemer i ODA-godkjente land (ekstern link).

Demokratistøtte gjennom politiske partier representerer et begrenset, men viktig bidrag i verdens demokratiutvikling. Norske politiske partier kan spille en rolle gjennom sine etablerte internasjonale nettverk, engasjement og kompetanse innenfor demokratiutvikling og bygging av partiorganisasjoner.

Med økende internasjonalisering og globalisering er det også viktig at norske partiorganisasjoner har kunnskap om, og er engasjert i, internasjonale spørsmål og utviklingspolitikk.

Søknadsfrister og nøkkeldatoer

  • Utlysningsdato: 17.11.2023
  • Søknadsfrist: 18.02.2024
  • Tidligste oppstartsdato: 01.01.2024
  • Seneste oppstartsdato: 30.09.2024

Kontakt

Spørsmål om utlysningen kan rettes til avdeling for program, norec@norec.no. Merk emnefelt «demokratifremme».