Hopp til hovudinnhald

Tilskot frå Norec til utveksling – utlysning 2024/2025

Om tilskotet

Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) er et forvaltningsorgan underlagt Utenriksdepartementet. På grunnlag av årlige tildelingsbrev forvalter Norec tilskudd for å støtte globale partnerskap for bærekraftig utvikling. Gjennom gjensidig arbeidsutveksling og deling av kompetanse gir Norec unge fagpersoner mulighet til å utvikle internasjonal arbeidserfaring og kompetanse innen bærekraftig utvikling.

Tema for 2024/2025

Kjem snart

Søknad- og konkurransebasert

  • Tilskotsordninga er søknadsbasert. Vi handsamer søknadane og innvilgar eller avslår på grunnlag av retningslinene og kriteria spesifisert i utlysninga.
  • Tilskotsordninga er konkurransebasert. Vi vurderer søknadane ved å samanlikne den med andre søknadar. Ingen søkarar er automatisk kvalifisert til tilskotet, sjølv om dei oppfyller alle dei formelle og praktiske kriteria.

Søknadsfristar

  • 1. juni 2024: Frist for å søke om samarbeidsavtale for utvekslingsprosjekt, for prosjekt med oppstart i 2025.
  • 15. august 2024: Frist for å søke om forundersøking.

NB! Alle søkarar må ha gjennomført og fått godkjent ei forundersøking før ein kan søke om utvekslingsprosjekt.

Søkar blir informert om status på søknaden så snart som mogleg.

Krav og føringar for 2024/2025

Kjem snart

Søknadsskjema og rettleiing

Alle som ønsker å søke om tilskot til utvekslingsprosjekt må ha gjennomført og fått godkjent ei forundersøking.

Kontakt

Har du spørsmål om søknad om samarbeidsavtale? Kontakt programrådgivaren du har vore i kontakt med i forundersøkinga.

Har du spørsmål om forundersøking? Send ein e-post til norec@norec.no. Merk emnefelt «Utveksling».