Hopp til hovudinnhald

Jobb i FN eller Verdensbanken

Hvordan få jobb i FN?

Fristes du av en internasjonal jobb med mening? Da kan en jobb i FN eller Verdensbanken være noe for deg!

Det finnes over 15 ulike FN-organisasjoner, og Verdensbanken har mange underavdelinger. Spennet i fagfelt man kan jobbe med er bredt og variert.

Har du spørsmål? Se spørsmål og svar lenger nede på siden, eller kontakt oss.

Det er hovedsaklig to måter for nordmenn å komme seg inn i FN- eller Verdensbanken på:

Hvert år finansierer Norge stillinger i FN og Verdensbanken som er reserverte for norske statsborgere. Oppdragene varer i to til tre år, og formålet er å skaffe nordmenn relevant erfaring fra internasjonale organisasjoner. Det er Norec som lyser ut disse stillingene.

Til enhver tid vil det være flere ledige stillinger i ulike FN-organisasjoner og Verdensbanken. Disse er det fritt frem for nordmenn å søke på, men man konkurrerer med søkere fra hele verden.

Dette lurer folk på

 • Hva skal til for å få jobb i FN?

  • Høyere utdanning, minimum på bachelornivå. En del stillinger krever master.
  • Som regel minimum to års relevant arbeidserfaring. Hvor mye erfaring som kreves er avhengig av stillingens nivå.
  • Svært gode engelskkunnskaper. Det er også en fordel å kunne andre FN-språk, som fransk, spansk, arabisk, kinesisk eller russisk.
 • Hvordan søker jeg jobb i FN?

  Søknadsprosessene tar en del lenger tid enn det vi er vant til i norske rekrutteringsprosesser, ofte tre til fire måneder.

 • Hvilken lønn tilbyr FN?

  • Lønn i FN beregnes ut fra en grunnsats. Den varierer etter hva slags nivå du er på.
  • I tillegg til lønn vil du få et tillegg basert på hvor du jobber, prisnivå og sikkerhetssituasjon på oppdragsstedet.

  Relevante linker:

 • Hva skjer med medlemskapet i folketrygden?

  Uansett om du er i en norskfinansiert stilling eller i andre stillinger i FN-systemet, vil du bli utmeldt av den norske folketrygden. Du vil likevel kvalifisere for frivillig medlemskap. Om dette er aktuelt for deg, er noe du selv må vurdere. Hvis ja, er dette noe du selv må søke om.

  Relevante linker: 

 • Hva om jeg har med meg ektefelle eller barn?

  • FN legger til rette for at ektefelle og barn som blir med deg kan få visum og oppholdstillatelse.
  • Den totale lønnen du får utbetalt blir også kalkulert ut fra om du har med deg barn og ektefelle.
  • FN betaler 75 prosent av barnehage og skolepenger.
  • Noen ganger kan det være utfordringer med status for samboere. En del FN-organisasjoner gir ikke samboerskap lik status som ekteskap. Dette må man finne ut av hos den enkelte FN-organisasjonen. 
 • Hva kan Norec tilby meg?

  Norec kan støtte og veilede deg i jobbsøkerprosessen, og mens du er ansatt i en internasjonal organisasjon.

  Vi tilbyr:

  • Informasjonsmøter for deg som ønsker å søke jobb i FN.
  • Utreisekurs for alle i norskfinansierte stillinger for å forberede oppstart i ny FN-jobb.
  • Svar på spørsmål om de fleste sider ved det å jobbe i internasjonale organisasjoner.

  Vi er også i ferd med å etablere et nettverk for nordmenn i FN. Så skal du søke en stilling eller jobber i FN, send oss gjerne en e-post, så kan vi holde kontakten.

 • Hvordan holde kontakten med Norge når jeg jobber i FN?

  Som FN-ansatt forventes det at du først og fremst er lojal til organisasjonen og systemet. Det er likevel mange måter du kan holde kontakt med «gamlelandet» på:

  • Norske ambassader og delegasjoner finnes mange steder. De er interesserte i å snakke med deg, og ikke bare på 17. mai.
  • Mange enheter i Utenriksdepartementet arbeider med ditt fagfelt og din organisasjon. Spør gjerne oss i Norec om hvilken enhet som er relevant, så skal vi få satt deg i kontakt.
  • Norec er et kompetansesenter som har ansvar for veiledning og rådgivning for de som ønsker seg en internasjonal karriere. Vi vil gjerne holde kontakten med deg dersom du får jobb i FN. Send oss en e-post.