Hopp til hovudinnhald
Norec-ansatt ser i kamera og smiler. En mann til venstre i bildet applauderer. I bakgrunnen er en powerpoint som viser Norec 60 år.

Ledige stillinger i Norec

Har du lyst til å jobbe i Norec? Her finner du ledige stillinger, og litt informasjon om hvordan det er å jobbe i Norec og Førde.

Ledige stillinger

Det er for tida ingen ledige stillingar. Følg Norec på Finn.no, Facebook eller LinkedIn for å få med deg neste gang vi lyser ut.

Slik er jobbsøkerprosessen

 • Hva skjer når jeg sender en søknad?

  Kort tid etter fristen går ut vil Norec kalle inn aktuelle kandidater til intervju.

 • Hvordan foregår jobbintervjuet?

  I intervjuet møter du det som blir din nærmeste leder, HR-rådgiver og en representant fra en av våre to fagforeninger.

  Som oftest gjennomfører vi to runder med intervju. De som går videre fra første runde kan for eksempel bli bedt om å løse en liten caseoppgave før andregangsintervjuet.

  For noen stillinger gjennomfører vi en personlighetstest mellom første og andre intervjurunde.

 • Hvordan er ansettelsesprosessen?

  Når intervjuene er ferdig, leveres det en innstilling til ansettelsesrådet. Rådet består av representanter fra ledelsen, HR-rådgiver og de ansatte i Norec.

  Aktuelle kandidater blir innstilt til jobben etter et rangeringssystem, og den øverst rangerte får tilbud om jobb.

  Når noen har akseptert tilbud om jobb vil alle som søkte få e-post om at prosessen er avsluttet.

 • Hvordan er oppstarten i Norec?

  Når du begynner i Norec blir du tatt imot av nærmeste leder. Du får plass ved siden av en hyggelig kollega, og du får oppnevnt en mentor. Du får deretter en grundig innføring i alt du trenger å vite for å jobbe i Norec og i staten.

Hvordan er det å jobbe i Norec?

 • Hvordan gjør Norec det på medarbeiderundersøkelser?

  Ansatte i Norec er fornøyde med jobben sin, og opplever glede og mestring på jobb. Det vet vi av flere grunner:

  1. Fordi folk sier til både hverandre og lederen sin at de trives.
  2. Fordi folk er opne og imøtekommende og hjelper hverandre.
  3. Fordi vi jevnlig gjennomfører anonyme undersøkelser hvor vi scorer høyt på tilfredshetsmarkører.

  Når vi lyser ut stillinger pleier vi alltid å legge ut en «omvendt referanse» som kan svare på spørsmål om arbeidsmiljøet og arbeidshverdagen. Følg med på Facebooksiden vår, eller på denne siden.

 • Hvordan ser kontorlokalene ut?

  Vi flyttet inn i nyoppussede lokaler i Fjellvegen 9 i juni 2021. Vi har åpent landskap, med mange cellekontor, møterom og et stort auditorium. Møterommene våre er lagt opp slik at alle møter kan gjøres digitale.

  Bilder kommer.

 • Hvordan blir ansatte fulgt opp gjennom året?

  Når du starter i Norec begynner du å jobbe i en seksjon. Hver seksjon har jevnlige møter.

  Vi har også medarbeidersamtaler to ganger i året – en på våren, og en på høsten.

  Ellers er vi en relativt liten arbeidsplass der alle sitter i åpent landskap, så veien er som regel kort om du trenger å spørre noen om noe.

 • Legger dere til rette for at jeg kan utvikle meg faglig?

  Vi har jevnlig fagdager for hele organisasjonen med ulike temaer som gir påfyll av kunnskap og kompetanse. De ulike fagseksjonene arrangerer også egne fagdager med tematikk som er spesielt knyttet til deres fagfelt.

  Samtaler om faglig og personlig utvikling er også fast post på medarbeidersamtalen. Norec er interessert i at du skal oppleve utvikling.

 • Hvilke fagforeninger har dere?

  I Norec har vi to fagforeninger – Samfunnsviterne (Akademikerne) og Norsk tjenestemannslag (LO).

  Du får informasjon om begge fagforeninger når du starter, slik at du kan velge hvilken du vil høre til. Du kan også velge å ikke høre til en fagforening, eller å høre til en som ikke har representanter på arbeidsplassen.

Norec employees

Spørsmål og svar om Sunnfjord og Førde

Tiril (11) spør: Hva jobber Norec med?