Hopp til hovudinnhald

Kurs

Kva skal til for å få mest mogleg ut av eit utvekslingsopphald? Norec kursar både deltakarar, partnarar og andre ressurspersonar for å sikre best mogleg resultat i prosjekta.

Er du godt førebudd, er du betre i stand til å gjere den jobben du skal. I Norec gir vi både partnarar, deltakarar og andre ressurspersonar den opplæringa dei treng for å sikre at resultata i prosjekta dei deltek i vert best mogleg.

Komande kurs

Norec held både fysiske og digitale kurs for partnarar og deltakarar. Her finn du informasjon om komande kurs.