Do you have two-three minutes to help us improve our website?
Yes, I want to help!
Hopp til hovudinnhald

Kurs og arrangement

Kva skal til for å få mest mogleg ut av eit internasjonalt arbeidsopphald? Norec held kurs og arrangement både for eigne tilskotsmottakarar og andre interesserte.