Hopp til hovudinnhald

Kurs og arrangement

Kva skal til for å få mest mogleg ut av eit internasjonalt arbeidsopphald? Norec held kurs og arrangement både for eigne tilskotsmottakarar og andre interesserte.