Hopp til hovudinnhald

Globale partnarskap

Jobbar du internasjonalt? Norec tilbyr rådgiving og kurs for bedrifter, instituasjonar og organisasjonar i internasjonale partnarskap.

Les meir

Korleis lukkast med internasjonale samarbeid?

Kva skal til for å lukkast med internasjonale samarbeid?

Korleis handtere kulturskilnader, språkbarrierer og dei vanlegaste utfordringane i startfasen? Norec har 70 års erfaring med globale samarbeid, og er eit kompetansesenter for internasjonal utveksling. Vi tilbyr rådgjeving og kursing til alle bedrifter, institusjonar og organisasjonar som arbeider eller ønsker å arbeide internasjonalt.

Her finn du artiklar om internasjonalt samarbeid, informasjon om kursa vi tilbyr og årlege rapportar og publikasjonar. Ta gjerne kontakt om du ønsker rettleiing til ditt internasjonale prosjekt.

INTERNASJONAL UTVEKSLING

Artiklar

Kurs

God førebuing gir bedre resultat i internasjonale prosjekt. Vi kursar alle deltakarar og partnarar som jobbar i prosjekta vi støttar. I tillegg tilbyr vi kursing av andre som jobbar med internasjonal utveksling.

100+

Prosjekter

10+

Faglitteratur

Rapportar

Her kan du finne rapportar og publikasjonar av og med Norec.

Partnar

Ressursside for eksisterande partnarar

Her finn du nyheiter, retningslinjer og andre dokument retta mot deg som allereie er partnar i Norec.

Les mer