Varsling

Les meir

Kritikkverdige forhold

Si fra hvis du har mistanke om kritikkverdige forhold, som brudd på lover og forskrifter, interne retningslinjer eller etiske normer.

Kritikkverdige forhold kan være:

  • Trakassering eller annen utilbørlig opptreden
  • Diskriminering
  • Økonomiske misligheter
  • Rusmisbruk, spill- eller nettbasert avhengighet
  • Forhold som er fare for personers liv og helse
  • Utlevering av taushetsbelagte opplysninger
  • Uforsvarlig oppbevaring av sensitive dokumenter

Du kan varsle om kritikkverdige forhold gjennom din nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. Om dette er vanskelig kan du velge å varsle gjennom eksterne varslingskanalen via skjemaet du finner her eller brev til:

Ernst & Young AS
Att. Granskingsenheten (Forensics), Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo NORWAY

Merk e-post eller konvolutt «Konfidensielt varsel».

Det er også mulig å varsle den eksterne varslingskanalen på telefon til +47 24 00 20 14 (Virkedager 08-16).

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt. Du kan også velge å være anonym overfor Norec, slik at din identitet kun er kjent for EY.

Retningslinjer for varsling

Norecs varslingsplakat