Hopp til hovudinnhald

Varsling

Les meir

Kritikkverdige forhold

Si fra hvis du har mistanke om kritikkverdige forhold, som brudd på lover og forskrifter, interne retningslinjer eller etiske normer.

Kritikkverdige forhold kan være:

  • Trakassering eller annen utilbørlig opptreden
  • Diskriminering
  • Økonomiske misligheter
  • Rusmisbruk, spill- eller nettbasert avhengighet
  • Forhold som er fare for personers liv og helse
  • Utlevering av taushetsbelagte opplysninger
  • Uforsvarlig oppbevaring av sensitive dokumenter

Du kan varsle om kritikkverdige forhold gjennom din nærmeste overordnede eller tillitsvalgte. Om dette er vanskelig kan du velge å varsle gjennom eksterne varslingskanalen via skjemaet du finner her eller brev til:

Ernst & Young AS
Att. Granskingsenheten (Forensics), Oslo Atrium
Postboks 1156 Sentrum, NO-0107 Oslo NORWAY

Merk e-post eller konvolutt «Konfidensielt varsel».

Det er også mulig å varsle den eksterne varslingskanalen på telefon til +47 24 00 20 14 (Virkedager 08-16).

Du avgjør selv om du vil varsle anonymt. Du kan også velge å være anonym overfor Norec, slik at din identitet kun er kjent for EY.

Retningslinjer for varsling

Norecs varslingsplakat