Hopp til hovudinnhald

Endring av prosjektet

Endring av prosjektet

Dersom partnarskapet vil gjere endringar i prosjektet kan det krevje ei revidering. Dette kan partnarskapet avklare med den ansvarlege programrådgjevaren i Norec. Dersom det er naudsynt må partnarskapet sende ein «amendment application.» Dersom endringane påverkar budsjettet, må partnarskapet sende inn eit revidert budsjett saman med søknaden.

Følgande dokument inngår i søknaden:

Rettleiing

Her finn du praktisk rettleiing om planlegging, gjennomføring og rapportering av eit utvekslingsprosjekt.