Mange ønsker å nytte seg av moglegheitene som finst i ei Norec-utveksling. Her får du oversikt over avtalar som nye partnarskap har inngått med Norec.

– Aktiviteten har teke seg jamt og trutt opp ettersom verda har opna opp att etter pandemien, seier avdelingsdirektør i Norec, Margunn Indrebø Alshaikh.

I løpet av dei første månadane i 2023 startar vel 20 splitter nye prosjekt opp aktiviteten sin, og i overkant av 200 unge menneske dreg på utveksling. Dette er prosjekt som fekk innvilga søknaden sin heilt på tampen av 2022.

– Til tilskotsrunden i desember hadde vi 90 millionar kroner tilgjengeleg, men vi fekk inn søknadar for 144 millionar kroner. Vi måtte avslå prosjektsøknadar som var både gode og innanfor dei krava som vi stiller, men som ikkje nådde opp i konkurranse med andre prosjekt som hadde søkt, seier Alshaikh.

Samarbeidsavtalar

Lista under gir oversikt over nye avtalar inngått i løpet av andre halvår 2022, og med oppstart første halvår 2023.

Partnarar: Fundacion Asistencia Tecnica para el Desarrollo – Centro de Derechos Humanos, Ciudadanos y Autonomicos

Avtaleperiode: 2023 – 2027

Partnarar: Global Link Afrika – iServe Afrika

Avtaleperiode: 2023 – 2025

Partnarar: The Leprosy Mission Nepal – The Leprosy Mission International Bangladesh – The Leprosy Mission International Myanmar

Avtaleperiode: 2023 – 2028

Partnarar: Chance for Change – Advance Africa

Avtaleperiode: 2023 – 2025

Partnarar: Tinkr As – Federation of Uganda Employers

Avtaleperiode: 2023 – 2025

Partnarar: Høgskolen i Molde – Høgskulen på Vestlandet, Patandi Teachers’ College of special needs education – The Open University of Tanzania

Avtaleperiode: 2023 – 2025

Partnarar: Zabai AS – Zabai Bangladesh Ltd.

Avtaleperiode: 2023 – 2026

Partnarar: Participatory Ecological Land Use Management (PELUM) Kenya – Farmers Association of Community Self Help Investment Groups Trust (FACHIG)

Avtaleperiode: 2023 –2025

Partnarar: Malthe Winje – Agatobwe Hydropower Ltd – GVL Energy Platform Ltd

Avtaleperiode: 2023 – 2025

Partnarar: Small Producers Development and Transporters (SPRODETA) – Shalom Development Organization

Avtaleperiode: 2023 – 2025

Partnarar: Youth Code – Flora vidaregåande skule – Uganda Youth Skill Training Organisation

Avtaleperiode: 2023 – 2026

Partnarar: University of Pretoria – Rural Enterprise Trust of Zimbabwe

Avtaleperiode: 2023 – 2024

Partnarar: Pax Press – TRACE Kenya

Avtaleperiode: 2023 – 2025

Partnarar: Peace Rehabilitation Center – Milaan be the Change

Avtaleperiode: 2023 – 2024

Partnarar: Society for Underprivileged Families – Empowering Women of Nepal

Avtaleperiode: 2023 – 2024

Partnarar: Norwegian Research Centre (NORCE) – Universidade Federal de Santa Catarina

Avtaleperiode: 2023 – 2026

Partnarar: Techbridge Invest Kenya Limited – Techbridge Invest AS – Sunami Solar Uganda Limited – Sunami Solar Kenya Limited

Avtaleperiode: 2023 – 2023

Partnarar: Youth Empowerment and Transformation Trust – Zambia National Education Coalition – Equal Education

Avtaleperiode: 2023 – 2026

Partnarar: Zimbabwe Parents of Handicapped Children’s Association – Kenya Association of the Intellectually Handicapped – Zanzibar Association of People with Developmental Disabilities

Avtaleperiode: 2023 – 2024

Partnarar: Samata Foundation – Nagorik Uddyog

Avtaleperiode: 2023 – 2024