Norec samler nordmenn som arbeider i internasjonale organisasjoner i et eget nettverk. Formålet er å styrke samarbeidet mellom Norge og nordmenn i FN og utviklingsbankene.

Nettverket ble kickstartet med et digitalt møte 6. mai. Mer enn 50 norske medarbeidere fra en bredde av internasjonale organisasjoner logget seg på.

– Det er veldig viktig å snakke med nordmenn som har gjort karriere ute. De har en unik kompetanse som er viktig for Norge, og denne må vi bli bedre på å utnytte og støtte opp om, sier Tormod Nuland, koordinator for Norec sitt arbeid med å rekruttere nordmenn til internasjonale organisasjoner.

Klikk her for å melde din interesse til nettverket

Hentet innspill

Formålet med oppstartsmøtet var å introdusere Norec og Utenriksdepartementet sine ideer for nettverket, og hente innspill fra de ansatte om hva som ville være nyttig.

– Her har vi folk som har jobbet mer enn 20 år på forskjellige stedet rundt om i verden, mange av dem i veldig utfordrende stillinger. Vi er veldig glade for å være i gang med etableringen av nettverket nå. Dette er viktig for norske myndigheter, sier Nuland.

Jobber du i FN eller verdensbankene? Vil du bli med i nettverket? Send oss en e-post!

200 nordmenn jobber ute

Litt over 200 nordmenn jobber i internasjonale organisasjoner; både i FN-systemet og i utviklingsbankene. Ved å samle de norske ansatte i et nettverk, vil Norge kunne komme tettere på hva som rører på seg i det multilaterale systemet, og få en dypere innsikt som igjen vil kunne øke antallet nordmenn som velger en karriere i internasjonale organisasjoner.

Tilbakemeldingene fra de ansatte i FN og Verdensbanken dreide seg i hovedsak om å styrke båndene til Norge, i tillegg informasjon om norske regler for nordmenn bosatt i utlandet, muligheter for norsk støtte til karriereutvikling og utveksling av faglig informasjon på tvers av organisasjonene.

Les mer: Norec sitt arbeid med internasjonal rekruttering

Vil styrke båndene

– Nå skal vi gå gjennom alle tilbakemeldingene, og jobbe for å lage møtepunkt og samlinger som kan oppfylle de behovene som nordmenn i internasjonale organisasjoner har, sier Margunn Indrebø Alshaikh, programdirektør i Norec.

Norec vil følge dette opp sammen med relevante avdelinger i Utenriksdepartementet, og med norske FN-delegasjoner og ambassader ulike steder i verden.

– På sikt håper vi at dette vil styrke båndene mellom Norge og våre borgere ute, og at de også har mulighet til tettere samarbeid og støtte seg imellom, sier Indrebø Alshaikh.

Interesseorganisasjon for nordmenn i FN-systemet
Mer informasjon om representasjon i FN