Norec opplever et stort trykk fra organisasjoner, bedrifter og institusjoner som ønsker midler til internasjonale prosjekter. Nå blir utvelgelsen vanskelig.

Norec har to tidsfrister i året for å søke om støtte til forundersøkelser. Den første er i februar, og den andre fristen gikk ut midt i august. Totalt i år har Norec mottatt 85 søknader om nye prosjekt – 44 i februar, 41 i august. Det er det høyeste antall søknader Norec har mottatt noen gang.

– Dette gleder oss enormt. Den store interessen viser at bedrifter, organisasjoner og institusjoner har behov for å utvikle kompetanse på tvers av kulturer, sier Margunn Indrebø Alshaikh, avdelingsdirektør for program i Norec.

– Vi ser også en økning i antall søknader hvert år, og dette betyr at mange ser verdien av Norecs arbeid, fortsetter hun.

Totrinns søknadsprosess

Norec er en etat under Utenriksdepartementet og har tre hovedoppgaver:

• Å være et kompetansesenter for internasjonale utvekslinger.
• Å administrere støtte for å styrke globale partnerskap som fremmer bærekraftig utvikling.
• Å gi unge mennesker internasjonal arbeidserfaring og kompetanse innen bærekraftig utvikling.

Søknadsprosessen for nye partnerskap er delt inn i to trinn:

I første trinn kan man søke om midler for en forundersøkelse. Dette er en fase hvor man kan utvikle ideen om hvilken kompetanse man ønsker å jobbe med i partnerskapet.

Dersom man får støtte for forundersøkelsen, kan man deretter søke om støtte for en samarbeidsavtale i neste runde. Denne avtalen er mer omfattende og detaljert. Forundersøkelsen må være ferdig og godkjent før partnerne kan søke om en samarbeidsavtale.

Mangfold i søknadene

Ved fristen rett etter sommerferien kom søknader fra 24 søkere fra organisasjoner fra sivilsamfunnet, 9 fra offentlig sektor og 8 fra bedrifter. Det var også søknader fra en rekke ulike land, som representerte ulike regioner og verdensdeler. Søknadene var varierte og mangfoldige.

Det er en utfordrende oppgave å velge hvilke søknader som skal få støtte. Selv om søkertallet går opp, har ikke Norec fått flere penger i statsbudsjettet. Derfor må Norec gjennomføre en nøye prioriteringsprosess.

– Dette har en positiv side ved seg. Kvaliteten på hvert enkelt prosjekt øker fordi vi må stille strengere krav. Samtidig må vi dessverre avvise mange spennende prosjekter som fortjener støtte, sier Alshaikh.

Vanskelig prioriteringsjobb

Å velge de beste søkerne er en krevende oppgave, ifølge Alshaikh. Norec må følge politiske prioriteringer og sørge for en variert portefølje.

– Vi vurderer søknadene i henhold til kriteriene i utlysningen. Vi ser også på typen partnere og prosjekter, ideene bak dem og deres strategiske relevans for kompetanseutvikling og læring, for å nevne noe.

Norec oppfordrer de prosjektene som ikke blir valgt denne gangen til å ikke gi opp og til å søke igjen.

Veien videre

Alle søknadene har nå mottatt en foreløpig tilbakemelding. Norec vil fortsette å behandle søknadene fram til midten av oktober, når de gir endelige svar. Deretter må listen over fremtidige avtaler tilpasses i henhold til budsjettrammen for 2024.

– Hos Norec tror vi at kunnskap og kompetanse finnes overalt. For å finne løsninger på globale problemer trenger vi globale perspektiver. Gjennom våre støtteordninger får bedrifter, organisasjoner og enkeltpersoner muligheten til å utvikle seg, blant annet gjennom mangfoldig ledelse, økt kompetanse, integrering og innovasjon.

– Det er derfor gledelig at vi har nådd rekordhøye søkertall og kan virkelig velge blant de beste prosjektene, avslutter hun.