Hopp til hovudinnhald

Tilsette

Norec sine tilsette er fordelt på to avdelingar – avdeling for program og avdeling for verksemdstyring.

Leiing

Namn Tittel Telefon E-post
Jan Olav Baarøy Direktør +47 916 24 313 jan.olav.baaroy@norec.no
Anne Lise Bekjorden Avdelingsdirektør Verksemdstyring +47 99 28 43 45 anne.lise.bekjorden@norec.no
Margunn Indrebø Alshaikh Avdelingsdirektør Program +47 46 88 85 17 margunn.indreboe@norec.no

Tilskot - seksjon for næringsliv og offentlege institusjonar (NOS)

Namn Tittel Telefon E-post
Tehetena Woldemariam Seksjonsleiar NOS +47 579 90 008 tehetena.woldemariam@norec.no
Dilanka Fernando Programrådgivar +47 48 62 01 17 dilanka.fernando@norec.no
Katrine S. Osland Programrådgivar +47 579 90 043 katrine.osland@norec.no
Eirik H. Walmsness Programrådgivar +47 579 90 045 eirik.walmsness@norec.no
Øivind Reinertsen Compliance Officer +47 579 90 041 oivind.reinertsen@norec.no
Karoline Roti Programrådgivar +47 579 90 017 karoline.roti@norec.no
Amalie Dalland Senneset Programrådgivar +47 579 90 007 amalie.senneset@norec.no
Ane Rosnes Programrådgivar +47 57 99 00 34 ane.rosnes@norec.no
Therese Lothe Seniorrådgivar Program + 47 47 96 63 85 therese.lothe@norec.no

Tilskot - seksjon for frivillige organisasjonar (NGO)

Namn Tittel Telefon E-post
Sille Lukowski Seksjonsleiar NGO +47 45 20 64 82 sille.lukowski@norec.no
Frank Tore Tveit Programrådgivar +47 93 65 84 48 frank.tveit@norec.no
Salih Burma Programrådgivar +47 94 71 31 38 salih.burma@norec.no
Ingebjørg Lingaas Programrådgivar +47 579 90 046 ingebjorg.lingaas@norec.no
Julia Mørk Programrådgivar +47 579 90 047 julia.mork@norec.no
Andrea Furuli Seniorrådgivar program +47 95 07 49 83 andrea.furuli@norec.no
Marit Erdal Seniorrådgivar Program +47 57 99 00 13 marit.erdal@norec.no
Ingrid Elvevåg Programrådgivar +47 57 99 00 11 ingrid.elvevaag@norec.no

Kommunikasjon og samfunnskontakt

Namn Tittel Telefon E-post
Roger Sevrin Bruland Kommunikasjonsleiar 57990033 roger.sevrin.bruland@norec.no
Cathrine Ekehaug Seniorrådgivar kommunikasjon +47 579 90 009 cathrine.ekehaug@norec.no
Maiken Solbakken Kommunikasjonsrågivar +47 94 49 56 53 maiken.solbakken@norec.no
Tone-Merete Lillesvangstu Seniorrådgivar kommunikasjon +47 579 90 012 tone.merete.lillesvangstu@norec.no

Verksemdstyring

Namn Tittel Telefon E-post
Nina Aas Seniorkonsulent HR +47 57 99 00 03 nina.aas@norec.no
Trine Lise Sagmo Økonomikontroller +47 579 90 040 trine.lise.sagmo@norec.no
Camilla Valvik Seniorrådgivar HR +47 57 99 00 36 camilla.valvik@norec.no
Linn-Helen Evensen Dokumentkontroller +47 41 68 04 02 linn-helen.evensen@norec.no
Thomas Viken IKT-rådgivar +47 41 45 80 50 thomas.viken@norec.no
Heidi Fluge Seniorkonsulent administrasjon +47 57 99 00 20 heidi.fluge@norec.no
Pablo Dourojeanni Rådgivar +47 41 63 44 70 pablo.dourojeanni@norec.no

Kunnskap og Læring

Namn Tittel Telefon E-post
Øystein Garfors Seksjonsleiar Kunnskap og Læring +47 41 53 06 03 oystein.garfors@norec.no
Aurora Andersen Trainee +47 579 90 024 aurora.andersen@norec.no
Tasle Torrissen Knapstad Nettverksrådgivar +47 91785213 tasle.knapstad@norec.no
Mari Frøyen Førstekonsulent +47 97 89 21 02 mari.froyen@norec.no
Nadia Nardelli Kursrådgivar +47 579 90 006 nadia.nardelli@norec.no
Ane Norman Kjørslevik Kursrådgivar +47 579 90 048 ane.kjorslevik@norec.no
Tonje Polden Steinsland Nettverksrådgivar +47 579 90 031 tonje.steinsland@norec.no
Miriam Haugsbø Seniorrådgivar Analyse +47 579 90 028 miriam.haugsbo@norec.no
Kari Lindemann Seniorrådgivar Monitorering og evaluering +47 48 22 43 31 kari.lindemann@norec.no
Grete Thingelstad Seniorrådgivar Kurs +47 93 46 45 51 grete.thingelstad@norec.no
Grete Indrebø Administrasjonsrådgivar + 47 92 40 56 79 grete.indrebo@norec.no
Andreas Instebø Jamne Kursrådgivar +47 579 90 040 andreas.jamne@norec.no
Lisa Gontarek Kursrådgivar +47 579 90 014 lisa.laila.gontarek@norec.no

Rekruttering internasjonale organisasjonar

Namn Tittel Telefon E-post
Tormod Nuland Prosjektkoordinator - internasjonal rekruttering +47 579 90 030 tormod.nuland@norec.no