Turisme kan bidra til alle dimensjoner av bærekraftig utvikling – økonomisk, sosialt og miljø. Turisme skaper vekst i samfunn og kan i flere tilfeller øke livskvaliteten hos sine innbyggere. Kulturarv, beskyttelse av miljøet og fred kan også nyte godt av bærekraftig turisme. Derfor feirer vi verdens turismedag 27. september!

Gjennom prosjektet «Community based Tourism Businesses Support Programme» ønsker Fredskorpset å fremme bærekraftig turisme i Tanzania, Kenya og Uganda.

 

Prosjektet skal bidra til økte inntekter, bærekraftig bruk av naturressurser og øke antallet unge, kvinner og funksjonshemmede innen jobbsektor. Fredskorpset jobber for at prosjektet skal skape positive effekter gjennom verdiskaping, bedre livskvalitet og økt miljøvennlighet. Prosjektet sikter også på å øke bevissthet rundt miljøødeleggelser, utvikle bærekraftstandarder og regulering av turistbesøk.

 

«Kjernen av bærekraftig turisme er at inntektene skal komme de lokale til gode og at de lokale ser seg tjent med å bevare natur og kultur, fremfor å søke en annen form for utvikling. Det skal ligge inntektsmuligheter på lokalt nivå hvor besøkende er villig til å betale for tjenestene deres. Eksempler på dette kan være lokal dans, sang, storytelling, homestays og lignende» sier Thore Anton Bredeveien, programrådgiver for utdanning & næringsliv i Fredskorpset.

 

Med andre ord er målsettingen til prosjektet å videreføre bevaringstankegangen. Med det mener vi at mest mulig av turistopplevelsen skal føre til et potensiale for lokalbefolkningen til å skape sin egen inntekt.

 

Gjennom utveksling avdekker organisasjonene større grad av sitt potensiale gjennom å lære av hverandre. I dette prosjektet utvikles kvalitetssikring innen tilbud om hjemmebesøk, retningslinjer for guider og standardheving av bærekraftig turismeleverandører. Slik kan turister benytte seg av ulike tilbud og har økt kunnskap om hva de kan forvente seg av opplevelser.