Ubuntu, «jeg er fordi vi er», er et filosofisk konsept utbredt i det sørlige Afrika. Det handler om å se individets tilknytning til samfunnet; å møte andre med velvilje og generøsitet.

Ubuntu er også navnet på utvekslingsprogrammet mellom Chance for Change sitt ungdomsprogram i Malawi og Nafisika Trust i Kenya. Organisasjonene gir fenglsede barn og unge utdanning, yrkesopplæring og kunnskap om entreprenørskap. Målet er å gi unge innsatte jobbmuligheter når de kommer ut av fengsel, og dermed redusere sjansen for at de må ty til kriminalitet. Utvekslingen gir anledning til å lære om nye løsninger og få nye innspill og impulser.

 

– Chance for Change ønsker å tilby et alternativ til det Malawiske straffevesenet hvor fokus på straff ikke er målet, men heller utdanning, terapi og omsorg under humane forhold, slik at de ikke ender opp i samme situasjon, sier koordinator for Ubuntu-prosjektet og leder for Chance for Change i Malawi Sille Lukowski.

 

– Barn og unge sitter i umenneskelige forhold i overfylte fengsler hvor daglige brudd på menneskerettighetene begås.

 

Barn i fengsel
Tilstandene i Malawiske fengsler ulevelige, ifølge Leger Uten Grenser. Over 200 mennesker kan bo på en 60 kvadratmeter stor celle. Med under en halv kvadratmeter til rådighet hver, står de tett i tett og sover sittende på betonggulvet med hodet på knærne. En gang om dagen blir de gitt en liten porsjon mat.

 

Fengselsbefolkningen har økt i takt med veksten i flykninger og migranter. Det meldes om at mange aldri hatt saken sin oppe i retten – og at noen heller aldri vil få det. Uten dom sitter de fengslet, år etter år.

 

– De aller fleste har sykdommer når de kommer til oss og har opplevd misbruk av voksne i fengsel. Vi tilbyr derfor også medisinsk hjelp og terapi, sier Sille.

 

– Vi vil ikke at noen barn eller unge skal være i en slik situasjon. Barn og unge har rett til å bli tatt vare på.

 

Fattigdomsbekjempelse gjennom utdannelse og jobb
I tillegg til å tilby akutt hjelp er målet til Chance for Change å gi barn og unge muligheter og hindre at de my ty til kriminalitet. Dårlige arbeidsforhold og arbeidsledighet blant unge voksne en av de største utfordringene verden står ovenfor, ifølge FN. Gode utdanningstilbud og muligheter til yrkesfagopplæring er dermed viktige verktøy i global fattigdomsbekjempelse. Dette er definert i bærekraftsmål 4.4 og markertes nylig på den årlige Verdensdagen for ungdomsferdigheter 15. juli.

 

– Vi forbereder dem på et liv etter fengsel slik at de får en lettere overgang tilbake i samfunnet, og – kanskje aller viktigst – muligheten til å kunne tjene penger slik at de ikke ender opp i fengsel igjen, sier Sille.

 

– En viktig del av prosjektet er å tilby yrkesopplæring, slik at alle som reiser hjem etter å ha sonet sin dom har kunnskap om å starte en egen bedrift eller jobbe, for eksempel som mekaniker, sykkel-reparatør, frisør eller innen catering.

 

– Vi mener alle fortjener en ny sjanse og en ny start.