– Det som inspirerte meg til å søkje var moglegheita til å komme til eit stort selskap og lære meir, seier Steinsland.

Steinsland er frå Sotra utanfor Bergen og har bakgrunn i psykologi og dessutan ein bachelorgrad i marknadsføring og merkevareleiing. No er ho trainee i seksjon for kommunikasjon.

Valde Norec i staden for ein mastergrad

Det neste året skal Mats Henrik Syvertsen frå Fredrikstad vere praktikant i internasjonal utvikling.

– Eg hadde tenkt på å ta ein mastergrad i utlandet, men pandemien gjorde alt usikkert. Eg hadde tidlegare vore på utveksling via Fredskorpset, som var ei flott oppleving, og sidan den gong har eg følgt med på Norec og arbeidet dei gjer. Då eg såg på nettsida deira at dei såg etter trainee, var eg rask til å søkje, seier Syvertsen, som har ein bachelorgrad i samanliknande politikk og musikk frå Universitetet i Bergen.

Brei arbeidserfaring

Traineeordninga til Framtidsfylket er Noregs største. Den rekrutterer nyutdanna og unge menneske som startar i arbeidslivet.

Som trainee er du tilsett i eit selskap i Vestland i eitt år, og får brei arbeidserfaring, personleg utvikling og nye nettverk. Selskapa som tilbyr traineestillingar gjennom Framtidsfylket-ordninga varierer frå år til år.

Norec lyste ut to stillingar i 2021: ein innan kommunikasjon og nettverk og ein innan internasjonal utvikling. Dette er den andre gongen Norec har hatt praktikantar, og det var eit rekordtal på søknadar i år.

Trur ordninga har blitt betre kjend

– Vi har aldri hatt så mange og så gode søkjarar, seier Cathrine Ekehaug, leiar for avdeling – kommunikasjon og nettverk hos Norec.

Ho trur det er fleire grunnar til at det var så høgt søkjartal i år.

– Det er truleg mange som har bestemt seg for å utsetje vidare utdanning på grunn av pandemien, så å søkje på stillingar som dette der dei kan få nye ferdigheiter og erfaringar syntest å vere eit godt alternativ. I tillegg trur eg at Framtidsfylket-ordninga har blitt endå betre kjend.

– Det er eit privilegium å ha så mange flinke unge folk som vil vere med oss, seier Ekehaug.

Positivt overraska av Førde

Steinsland fann ut om traineeordninga gjennom jobbmesser og Framtidsfylket, fylket sitt arbeidsbyrå.

– Då eg høyrde om moglegheita for ei traineestilling hos Norec, visste eg at det var noko eg ville gjere. Utviklingshjelp er eit viktig felt, og når du byrjar å arbeide, vil du at det skal vere for ein organisasjon som gjer noko positivt, seier Steinsland.

Ingen av traineeane visste eigentleg noko om Førde eller Sunnfjord på førehand.

– Eg hadde berre køyrd gjennom Førde, så byen var heilt ny for meg. Men eg er positivt overraska – det er verkeleg fint her, og det skjer mykje, seier Syvertsen.

Som ein tidlegare student, er han vand med å sjekke ut kva som skjer og finne ting å gjere, og det har han gjort det same i Førde.

– Våg å ta sjansen

– Blant anna har eg vore i eit kor, vil snart starte øvingar med ei felegruppe, og har meldt meg på kurs i padling og klatring. Eit år går utruleg fort, så det er viktig å finne aktivitetar for å fylle ettermiddagane og kveldane, seier Syvertsen.

Steinsland er einig. Sjølv om ho vaks opp i Noregs nest største by, har ho funne seg godt til rette i Førde. Ho har eitt råd til nokon som vurderer å søkje på ei traineeordning:

– Gjer det! Det blir ei oppleving, og du vil lære noko uansett kva du gjer. Du blir del av ei større gruppe, får nye kontaktar og nettverk, og vil kunne bidra og bruke erfaringa di på ein praktisk måte, seier Steinsland.

Framtidsfylket