Mange tenker at bistand bare går fra industrialiserte land på den nordlige halvkule til land i Afrika, Asia og Latin Amerika. Men Fredskorpsprosjektet Ashoka går mellom Kenya, Sør-Afrika, India og Uganda. Og Fredskorpset har mange flere slike prosjekter.

– Vi kaller det sør-sør prosjekt, og med det mener vi utveksling av kompetanse i land i det globale sør, sier Helge Espe, seniorrådgiver og
sør-sør ansvarlig i Norec.

 

Ashoka er et eksempel på et slikt prosjekt. Prosjektet går ut på å øke Ashokas kompetanse innen utvelgelse av og støtte til sosiale entreprenører i India, Sør-Afrika, Kenya og Uganda. Dette gjør de ved å utveksle erfaringer og sammen videreutvikle støtteordninger, nettverk og kurs for entreprenører på tvers av landegrensene.

I dag har Norec 40 sør-sør prosjekter. I tillegg kommer utvekslingsprosjekter med norske partnere som har et sør-sør komponent. Siden oppstarten i 2002 har 31% av alle deltakere vært på utveksling mellom land i Afrika, Asia og Latin Amerika.

 

Norec er ledende aktør på sør-sør samarbeid. Dette er for Norec har hatt regionskontorer i Asia og Afrika siden tidlig 2000-tallet noe som har tillatt vekst i et helt annet tempo enn om det skulle vært styrt fra Norge. I tillegg har Norec alltid jobbet ut fra prinsippet om likeverdighet, noe som har gjort ordningen populær og etterspurt.

 

– Sør-sør var og er fremdeles et veldig tydelig symbol for prinsippet om likeverdighet: Gjensidig utnyttelse av ressursene hos partnerne i sør uten potensiell overstyring fra nordparten. Fredskorpset tok konsekvensen av at verden var i ferd med å endre seg, der de fremvoksende økonomiene i sør med økt utdanning, stolthet og selvfølelse betød at man ikke kunne tenke bistand på samme måte som tidligere, sier Helge Espe.

 

– Land i det globale sør har mange likhetstrekk. Vi har relativ lik sosiopolitisk historie og er i lik økonomisk situasjon. Et sør-sør samarbeid er fruktbart siden deltakerne jobber ut ifra liknende forutsetninger. Med lik bakgrunn er forutsetningene for å tilpasse og ta i bruk kunnskap fra deres hjemland stor, sier Trina Talukdar, Change Manager i Ashoka.