Et rettssubjekt som ikke er en fysisk person, men en stiftelse, forening, selskap, institusjon, kommune, fylkeskommune, stat eller lignende.