Hopp til hovudinnhald

United Nations Volunteer

United Nations Volunteers er FNs program for frivillige. Norge deltek i UNV-programmet gjennom å finansiere fagfolk med ulike yrkesbakgrunnar.

Kva gjer ein UNV?

United Nations Volunteers er FNs program for frivillige. Norge deltek i UNV-programmet gjennom å finansiere fagfolk med ulike yrkesbagrunnar.

Kvalifikasjonskrav

  • Du er norsk statsborgar og bur i Norge.
  • Du har yrkesutdanning eller akademisk bakgrunn
  • Du har noko yrkeserfaring
  • Du har gode språkkunnskapar i eitt eller fleire av FNs offisielle språk (engelsk, fransk, spansk, russisk, kinesisk).

Oppdraga varer vanlegvis eitt år, med mogelegheit for eitt år forlenging.