21.mai er FNs verdensdag for kulturelt mangfold. Og i år er det også 60 år siden Norec startet opp som Norec. Det er 60 års erfaring som skal feires litt ekstra. Vi feirer det med kake. Og deler stykkene med dere.

Det første stykket går til alle dere som har vært på utveksling. Det er dere som utgjør vårt kulturelle mangfold. Kunnskapen dere får og deler kan oppsummeres med denne refleksjonen fra en som var på utveksling i Norge i år: «Jeg kan nå leve sammen med forskjellige mennesker uten å dømme de. Utvekslingen har åpnet verden for meg.» Den interkulturelle dialogen handler om møtet mellom mennesker. En utveksling representer akkurat dette møtet.

Derfor går kakestykke nummer to til kulturen som et dynamisk begrep. Det er ikke en konstant størrelse som vi er født inn i eller eier. En kultur er ikke det samme som en nasjon. Alle land er satt sammen av forskjellige mennesker med unike kulturelle uttrykk. Det er når vi er i et samspill at kultur blir til.

Det tredje kakestykket går derfor til et respektfullt og tillitsbasert samarbeid. I våre prosjekter er det alltid to eller flere parter som samarbeider. For at denne dialogen skal bli god, må et partnerskap utvikle seg over tid. Det skal være langtidsforpliktende. Det er helt nødvendig for å bygge tillit og respekt mellom parter. Et partnerskap er også i stor grad bygget på personlige relasjoner. Ansvaret for dette ligger mye hos dem som reiser på utveksling, nettopp fordi det skjer over tid og er avhengig av regelmessige møter. Men desto viktigere er det at alle representantene for partnerskapet bidrar inn i relasjonsbyggingen.

Det neste kakestykket har en bittersøt smak. De fleste som er med i et partnerskap i Norec-regi anerkjenner at det finnes maktrelasjoner i deres partnerskap. Men disse er ikke godt synlige og er i realiteten svært vanskelig å få øye på. Det er en ideologisk makt. Den er gitt til koordinerende partner som er juridisk og økonomisk ansvarlig for partnerskapet. Derfor blir det også den koordinerende partners oppgave å forandre maktbalansen. Ingen lett oppgave! Det krever et nytt kakestykke.

Så det femte stykket må du dele! Det er bare når koordinerende partner gir fra seg makt at skjevhetene kan jevnes ut. Den koordinerende parter må ha tillit til de andre i partnerskapet, så de kan ta egne avgjørelser. Men det skjer ikke av seg selv. Det avhenger av de andre partneres vilje og evne til å fylle rollen som en likeverdig partner.

Det sjette stykket, må vi ta selv. Makt er ikke noe som noen har, men det produseres i et samspill. Nøyaktig sånn som et partnerskap er. Det er og blir summen av det partene gjør sammen. Og vi i Norec må involver oss i diskusjonen om makt.   Vi ser frem til flere partnerkurs i året som kommer der vi skal diskutere dette.

Det magiske syvende stykket har vi spart til sist. Utvikling. For en merkedag! Så mange viktige begreper som skjuler seg i denne verdensdagen. For hva er vel kulturelt mangfold uten dialog og utvikling? Svært lite. Bærekraftsmål 17 har nok en gang satt partnerskapet i relasjon til utvikling. Selv om det er mye å feire så er det også viktig å markere at dette er en dag som også krever mye av oss som jobber for å dele kunnskap, avdekke makt og få til dialog og utvikling i et kulturelt mangfold.