For meg framstår Norec i dag som det beste innen globale partnerskap – både i ånden og i praksis, skriver tidligere direktør i Fredskorpset Nita Kapoor.

Gratulerer med jubileet, kjære Norec!

Jeg har vært så heldig å ha vært med på Norec-reisen i elleve av organisasjonens seksti år. For meg framstår Norec i dag som det beste innen globale partnerskap – både i ånden og i praksis. Norec stimulerer partnerskap for å oppnå kapasitetsbygging og utvikling, og ikke minst for å styrke grenseoverskridende bånd, vennskap og solidaritet.

Les også: Utviklingsministeren markerte Norec 60 år med besøk til prestisjeprosjekt

Mange år forut sin tid

I år 2000 ble Norec, eller Fredskorpset som det het den gang, forvandlet for å virkeliggjøre en visjon som jeg føler var mange år forut for sin tid. Dette skjedde gjennom en modell for gjensidige partnerskap og flersidig utveksling. Mine første år med Fredskorpset begynte i 2001 som styremedlem. Allerede da ble denne institusjonen applaudert for å representere et paradigmeskifte innen internasjonal utveksling av frivillige og fagpersoner.

Norecs unikhet ligger i at i stedet for bare de tradisjonelle ensidige utvekslingene som bare har gått fra nord til sør, vil Norec legge til rette for gjensidige partnerskap. Siden 2000 har utvekslingen av fagpersoner og frivillige gått i begge retninger nord-til-sør og sør-til-nord samtidig. Blant svært få aktører innen internasjonal utveksling og utviklingssamarbeid, støtter Norec også rene sør-sør og triangulære (nord-sør-sør) prosjekter.

Likeverdige partnerskap oppnår bedre resultater

En slik modell bygger på troen om at det aldri er bare én side som har alle svarene og løsningene. Gjennom prinsippet om gjensidighet og rettferdige, likeverdige partnerskap er det mulig å dele og utvikle kunnskap, og oppnå resultater sammen som vi ikke ville ha klart alene.

I perioden 2009–2017 hadde jeg æren av å være direktør for Fredskorpset. I løpet av denne tiden håper jeg at vi sammen – en gjeng med dedikerte, entusiastiske og lidenskapelige partnere, frivillige og ansatte – fortsatte å videreutvikle denne unike delen av norsk utviklingssamarbeid.

Tidligere direktør i Fredskorpset Nita Kapoor poserer foran en gruppe unge mennesker som skal på utveksling. Bildet er tatt i 2017.
Tidligere direktør i Fredskorpset Nita Kapoor foran en gruppe unge fredskorpsere som skal på utveksling. Bildet er fra Sørmarka 2017.

Stadig mer anerkjent

Nå fra pensjonistens ståsted, ser jeg hvordan Norec kontinuerlig har videreutviklet og fremmet sin unike utvekslingsmodell. I tillegg har Norec utvidet sin virksomhet og styrket sin posisjon så vel strategisk som med hensyn til kvalitet og effektivitet. Gjennom flere tiår nå har Norec-organisasjonen blitt stadig mer anerkjent for sin ekspertise innen kapasitetsbygging gjennom mellommenneskelig samhandling på tvers av landegrenser. Slikt folk-til-folk-samarbeid er grasrotorientert og kraftfullt.

Norecs stab fortsetter å ivareta prinsipper som partnerne og deltakerne virkeliggjør og demonstrerer i praksis: At det flersidige, gjensidige partnerskap er de bærekraftige. I tillegg ser vi at de også er svært kostnadseffektive; Norec-prosjekter fortsetter nemlig å levere til bærekraftsmålene og oppnår fremragende resultater gjennom ganske små økonomiske midler sett i en kontekst av internasjonalt utviklingssamarbeid.

Enestående agent for en bedre verden

Gratulerer til alle Norec-partnere, deltakere og frivillige, ansatte og venner som har gjort dette mulig! Vår verden trenger bærekraftige partnerskap og folk-til-folk-samarbeid mer enn noensinne.

Jeg håper Norec vil kunne fortsette å vokse og dermed styrke sitt fotavtrykk ytterligere. Organisasjonens opparbeidede erfaring og ekspertise over flere tiår gjør den til en enestående agent for endring og en bedre verden gjennom utveksling av mennesker og kunnskap.