I 60 år har Norec vært en del av Norges innsats for internasjonalt samarbeid og utviklingsarbeid.

Ved å støtte organisasjoner til å dele kunnskap og kompetanse er Norecs unike modell i en særstilling til å fremme partnerskap og bærekraftig utvikling. På 60 år har mer enn 12 000 personer fra over 60 land deltatt i Norecs utvekslingsprogrammer.

29. november inviterte Norec til en jubileumsfeiring av organisasjonens rike historie. Statssekretær Bjørg Sandkjær poengterte i åpningstalen sin betydningen av etaten.

– I tiden vi står i nå, hvor tilliten mellom nasjoner er tynnslitt og settes på prøve, er utveksling og den type partnerskap som Norec tilbyr viktigere enn noen gang.

 

Les meir:  Norec feirer 60 år med delt kunnskap

Statssekretør Bjørg Sandkjær.

Norecs rolle

Gjennom to panelsamtaler fikk man innblikk i både hva Norec har vært med på de siste seksti årene, og hva nyere tider vil bringe av både muligheter og utfordringer.

Under tittelen «Fra utviklingshjelp til investering i en felles framtid: Fra 1963 til 2023» delte Norec-partnerne Haukeland Universitetssykehus, Wave Foundation Bangladesh og Youth Alive! Kenya, sine erfaringer.

– Utvekslingen har endret måten vi tenker på, synet vårt på verden, og gjort oss til et bedre sykehus. Haukeland er blitt et langt mer attraktivt arbeidssted på grunn av dette. Sykepleiere og leger kontakter oss fordi de er interessert i utvekslingsprogrammet, og mange kommer for å jobbe hos oss på grunn av det, sa tidligere deltaker og partnerkontakt fra Haukeland universitetssykehus, Gunn Elin Veivåg.

George Maina, fra organisasjonen Youth Alive! Kenya, trakk frem hvordan deres Norec-prosjekt har bidratt til å gi unge en stemme, og styrket demokratiet. Han understreket hvordan Norec har skapt muligheter for at ungdom verden over kan påvirke hvordan man jobber med lokale, regionale, nasjonale og globale utfordringer.

– Uten Norec ville vi oversett nøkkelbehov i ungdomsorganisasjonene våre, og innskrenket mulighetene til å påvirke politiske prosesser. Samarbeid på tvers av grenser i prosjektet vårt har gjort organisasjonen sterkere, og slik styrket ungdommene vi jobber med, sa han.

 Gode til å håndtere mistillit

I panelet om veien videre, understreket assisterende utenriksråd Aslak Brun fra Utenriksdepartementet at Norec vil bli enda viktigere i tiden fremover. Dette fordi Norec fokuserer på enkeltpersoner og organisasjoner i motsetning til ensidig, tradisjonell giverbistand. Dette mener Brun gjør Norecs modell unik og bygger tillit. Han fikk støtte fra leder av Kunnskapsbanken i Norad, Øyvind Eggen.

– Norecs måte å jobbe på passer godt for å håndtere denne mistilliten og bygge nye forbindelser, og slik jobbe mot tillitsutfordringene verden står ovenfor, sa han.

Les også: Markerte 60-årsjubileet med besøk til prestisjeprosjekt

Fornyet forpliktelse til internasjonalt samarbeid

Dagen ble avsluttet av programdirektør Margunn Indrebø Alshaikh, som understreket at Norec skal fortsette å jobbe for en verden der kunnskapsdeling og bærekraftig utvikling er i sentrum.

– Norec lærer og utvikler seg hele tiden, og skaper møteplasser for alle som jobber for bærekraftig endring og fremtidens ledere. Vi skal finne løsninger på utfordringer verden ikke kjenner til enda. Delt kunnskap er det som til slutt vil skape bærekraftig endring.

Tidligere programdirektør i Norec, Vigdis Holm.
Moderator Tormod Nuland, sammen med panelistene Namza Sultana, George Maina, Gunn Elin Veivåg og Vigdis Holm.
Direktør Jan Olav Baarøy og seniorrådgiver Kari Lindemann.
Programrådgiver Andrea Furuli.
Statssekretør Bjørg Sandkjær.
Direktør Jan Olav Baarøy.