På fem dager besøkte Norec syv norske universitet og høyskoler fra Tromsø i nord til Oslo i syd. I håp om at flere får øynene opp for en internasjonal karriere.

– Norge støtter internasjonale organisasjoner i FN-systemet med mye penger, men antallet nordmenn i organisasjonene er noe lavt. Jo flere nordmenn som jobber i disse organisasjonene, jo sterkere og tettere blir Norges evne til å forstå hvordan vi best mulig kan støtte organisasjonene og oppnå resultater. 

Det sier Tormod Nuland som er koordinator for rekruttering til internasjonale stillinger i Norec. 

Sammen med to kollegaer fra Norec og representanter fra fire FN-organisasjoner og Verdensbanken besøkte han universiteter og høyskoler i Norge for å fortelle om norskstøttede ordninger. I håp om at det kan få flere unge til å vurdere en karriere i internasjonale organisasjoner. 

For å få flere nordmenn inn i FN-systemet, ønsker vi at de skal tenke på en internasjonal karriere i FN eller Verdensbanken gjerne før de er ferdige med utdannelsen sin, sier Nuland. 

Ønsker å vise bredden

Siden 2021 har Norsk senter for utvekslingssamarbeid hatt ansvar for å koordinere flere rekrutteringsordninger for nordmenn til FN-systemet. Som et ledd i dette, arrangerte Norec en turné der Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim, og institusjoner som UIO, Oslo Nye Høyskole, Norges Handelshøyskole, Universitetet i Tromsø og NTNU stod på besøkslisten. 

 – Vi ønsker å nå bredt ut til forskjellige fagkretser i Norge. Derfor valgte vi oss ut forskjellige institusjoner, fra fredsstudier i Tromsø via juridisk fakultet i Oslo til Handelshøyskolen, sier Camilla Valvik, som er HR-ansvarlig i Norec. 

Representanter for UNDP, Verdens Matvareprogram, UNV, UNDESA og Verdensbanken var også med på turneen. Alle deltagerne fra de internasjonale organisasjonene jobber med HR og oppfølging av UNVer og JPOer. Et viktig poeng for dem var å vise bredden i bakgrunner som internasjonale organisasjoner er på jakt etter. 

FN ser etter kompetanse innen mange ulike fagområder til sine stillinger. Det er plass til alle i FN, sier Matteo Sasso, leder for JPO-enheten i UNDESA, som har ansvar for junioreksperter i et stort antall FN-organisasjoner.  

Fikk med statsråd Tvinnereim i Tromsø 

Sammen med de andre FN-deltagerne traff han studenter med mange bakgrunner og fremtidsplaner. Delegasjonen hadde presentasjoner og stands på alle universitetene som ble besøkt, og på de fleste av dem var det fullt oppmøte.  

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim var med på møtet med studenter i Tromsø, og statssekretær for utviklingssaker Bjørg Sandkjær var med på møtet på juridisk fakultet i Oslo.  

 – Det var bra å ha en bredde på hvem som presenterte for studentene, fra oss i Norec som koordinerer ordningene via FN-organisasjonene og Verdensbanken selv, til politisk ledelse som setter prioriteringene for Norge og arbeider mot ledelsen i FN og internasjonalt, sier Tone Løtuft, kommunikasjonsrådgiver i Norec, som også var med på universitetsbesøkene.  

Mange er nysgjerrige på en karriere i FN, men for mange kan det virke som noe litt fjernt. Da er det bra å vite at det er spesielle ordninger finansiert av Norge som er beregnet kun på norske borgere, sier Nuland. 

Håper på ny turné om to år

Han tror dette er med på å legge listen for å søke litt lavere enn på andre stillinger i FN-systemet, hvor man, bokstavlig talt, må konkurrere mot hele verden.  

 – Hvis man får en av disse jobbene som JPO eller UNV, skaffer man seg verdifull erfaring. Det gjør at man står sterkere dersom man skal konkurrere om de «vanlige stillingene» i FN, som riften er stor om, påpeker Nuland.  

Han er klar på at turneen ga mersmak, og at planen er å gjenta suksessen forhåpentligvis om to år. 

I mellomtiden skal vi nå ut til folk gjennom webinarer og andre karrieremesser, samt gjennom en ny karriereportal på Instagram som vi nettopp har opprettet. Vi utlyser ofte stillinger, og for øyeblikket har vi ute to, en i Moldova og en i Ukraina, som er viktige og vil gi masse relevant erfaring til de som får den, sier Tormod Nuland.