Do you have two-three minutes to help us improve our website?
Yes, I want to help!
Hopp til hovudinnhald

Jobb i FN

Norec finansierer stillingar i FN og Verdensbanken. Det er ein unik veg inn i FN-systemet, der du får verdifull erfaring både frå hovudkontor og felt.

Les meir

Slik fungerer ordninga:

Norec bistår med rekruttering, medan organisasjonen sjølv handterer intervju og tilsetting. Det er kvar einskild organisasjon i FN-systemet eller Verdensbanken som vert arbeidsgjevar etter tilsetting.

Stillingane kan delast inn i tre kategoriar:

  • United Nations Volunteer (UNV)
  • Junior Professional Officer (JPO)
  • FN Trainee

Ledige stillinger