Representanter fra finsk UD, svenske Sida og danske Danida møttes i april hos Norec i Førde.

Møtet er en årlig samling hvor de nordiske landene utveksler erfaringer om det å støtte rekruttering til internasjonale organisasjoner som FN og Verdensbanken.

– Møtet går på rundgang mellom de nordiske landene, og pleier å være i hovedsteder. I fjor møttes vi i Stockholm, og da var det veldig kjekt for oss å kunne være vertskap blant fjord og fjell i Førde, sier Tormod Nuland.

Han er prosjektkoordinator for Norec sitt arbeid med rekruttering av nordmenn til internasjonale organisasjoner.

I april 2021 fikk Norec ansvaret for dette arbeidet fra det norske Utenriksdepartementet, som et tillegg til utvekslingsordningen som etaten har drevet i mer enn 20 år. To år senere er Norec godt innkjørt med å koordinere rekruttering til juniorekspert og UNV-ordningene. Samtidig er det viktig å bruke mulighetene andres erfaringer gir, med tanke på utvikling av ordningene.

Har et felles mål

– Mye av det de nordiske landene gjør er likt, og alle har et mål om at ordningene skal gjøre flere finner, svensker, dansker og nordmenn godt forberedt, slik at man kan øke antallet nordiske som arbeider i FN-systemet eller andre internasjonale organisasjoner, sier Nuland.

Dette er et viktig tillegg til den økonomiske støtten landene allerede gir, som et ledd i det som er utviklingspolitikk.

– Men vi har alle forskjellige størrelser på programmene våre, og noen forskjeller i hvordan de drives. Vi har særlig lært mye fra Sverige når det gjelder kursing av junioreksperter og UNVer før de skal ut på oppdrag, sier Nuland.

På årets møte, hvor også norsk UD var til stede, ble flere temaer tatt opp. Fra hvordan man kan øke antallet nordiske borgere som blir i FN-systemet til erfaringer om det å inngå nye avtaler med forskjellige internasjonale organisasjoner.

Rapport vekket interesse

Norec har brukt forskningsinstituttet Fafo til å skrive en rapport om hva som gjør at norske junioreksperter i FN siden 1994 har blitt i FN-systemet, eller hvorfor de har valgt å fortsette karrieren utenfor. Rapporten er rykende fersk, og hovedfunnene ble presentert på møtet.

– De andre nordiske landene var veldig interesserte i det som kom frem. Sverige har allerede fått laget en slik rapport om sin ordning, og det virker som om de andre landene også ble inspirert av vår rapport til å gjøre noe lignende, sier Morten Rørvik.

Han er avdelingsdirektør for virksomhetsstyring i Norec, og har hovedansvar for rekrutteringsordningene.

– Utviklingssamarbeid og nordisk samarbeid går hånd i hånd. Vår øverste leder-utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim er også minister for nordisk samarbeid, og godt nordisk samarbeid bidrar til viktige framskritt ikke bare i vår egen region, men også i resten av verden. Det er vi glade for å kunne være en del av, avslutter Rørvik.