Hopp til hovudinnhald

Aktuelt

Blogg

Agenten for endring gjennom utveksling

Les meir
Blogg

Kvifor treng vi nordmenn i FN?

Noreg er blant landa som gir mest pengar til FN per innbyggjar. Men i representasjon finn vi berre knappe 200 nordmenn mellom dei vel 125 000 FN-tilsette.

Les meir
Blogg

Norec hyller mangfoldet

Les meir
Blogg

Unge og avgjerande

Les meir
Blogg

Ei makelaus tru på gamal bistandsmyte

Direktør i Norec Jan Olav Baarøy: På utveksling lærer ein meir enn ein gir.

Les meir
Blogg

Det er ikkje på konferansar i Oslo ein gjer verda til ein betre stad

Å komme seg ut av bistandsmeiningheita i Oslo er viktig for norsk utviklingsarbeid, skriv direktør i Norec, Jan Olav Baarøy.

Les meir
Blogg

Ein viktig premiss for vår nye strategi er at verda er full av kunnskap og ferdigheiter

No har vi nådd slutten av september og vi er i full gang med å realisere vår flett nye strategi! Den heiter rett og slett Strategi 2022, og skal rettleie, motivere og vise oss vegen i åra som kjem.

Les meir
Blogg

Gratulerer med FN-dagen!

Vi feirar i dag at det er 74 år sidan FN-pakta trådde i kraft, avtalen som 193 land stiller seg bak og bind seg til for å støtte arbeidet for «internasjonal fred og sikkerheit og utvikle vennskapelege relasjonar».

Les meir
Blogg

Blogg: 2020: Året då eit virus lærte verda at samarbeid betyr alt

I januar var covid-19 eit ukjent omgrep. I dag er det ingen som ikkje har høyrt korona. På få månader har eit virus frå ein dyremarknad i Kina skapt vår generasjons største krise. Viruset bryr seg lite om landegrenser. Det behandlar alle likt – uavhengig av nasjonalitet, styresett og størrelse på lommebok.

Les meir