Hopp til hovudinnhald

Aktuelt

Blogg

Norec hyller mangfoldet

Les meir
Blogg

Blogg: Unge og avgjerande

Å ta ungdom på alvor handlar om å gje dei ei stemme og faktisk lytte. Av Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein og direktør i Norec, Jan Olav Baarøy

Les meir
Blogg

Blogg: Ei makelaus tru på gamal bistandsmyte

Direktør i Norec Jan Olav Baarøy: På utveksling lærer ein meir enn ein gir.

Les meir
Blogg

Blogg: Det er ikkje på konferansar i Oslo ein gjer verda til ein betre stad

Å komme seg ut av bistandsmeiningheita i Oslo er viktig for norsk utviklingsarbeid, skriv direktør i Norec, Jan Olav Baarøy.

Les meir
Blogg

Blogg: Ein viktig premiss for vår nye strategi er at verda er full av kunnskap og ferdigheiter

No har vi nådd slutten av september og vi er i full gang med å realisere vår flett nye strategi! Den heiter rett og slett Strategi 2022, og skal rettleie, motivere og vise oss vegen i åra som kjem.

Les meir
Blogg

Blogg: Gratulerer med FN-dagen!

Vi feirar i dag at det er 74 år sidan FN-pakta trådde i kraft, avtalen som 193 land stiller seg bak og bind seg til for å støtte arbeidet for «internasjonal fred og sikkerheit og utvikle vennskapelege relasjonar».

Les meir
Blogg

Blogg: 20 år med gjensidig utveksling

20 years ago this month, Norec was relaunched by the Kings Council of Ministers. Since then, we have facilitated exchanges for 10,000 individuals, and seen that partnerships, equality and reciprocity are key for getting results in development. Av Marit Bakken, Avdelingsdirektør program, Norec

Les meir
Blogg

Blogg: 2020: Året då eit virus lærte verda at samarbeid betyr alt

I januar var covid-19 eit ukjent omgrep. I dag er det ingen som ikkje har høyrt korona. På få månader har eit virus frå ein dyremarknad i Kina skapt vår generasjons største krise. Viruset bryr seg lite om landegrenser. Det behandlar alle likt – uavhengig av nasjonalitet, styresett og størrelse på lommebok.

Les meir