Har du aldri vært på partnerkurs, eller er det lenge siden du tok det? Les videre.

I de første årene med utveksling oppstår det nye behov i virksomheten. Det blir nødvendig å tilrettelegge ekstra godt. Norec har hele 60 års erfaring med utveksling, og kurs har alltid vært viktig og sentralt.

– Vi kjenner til de vanligste problemene og utfordringene. På partnerkurs vil du lære å takle disse. Det gir deg de aller beste forutsetninger for å maksimere læringen fra start. Dette gjør at du raskere lykkes med prosjektet, forklarer leder for kunnskap og læring i Norec, Øystein Garfors.

Høy kvalitet på kursene

Kursene er obligatoriske for alle nye partnere som får tilskudd fra Norec. Kurset må gjennomføres i løpet av det første året med prosjekt. Hvis det har gått fem år eller mer siden du sist tok kurset, vil du også motta en ny invitasjon.

På kursene vil du blant annet lære om deg selv, forstå kulturforskjeller og få praktiske verktøy for å lykkes med utvekslingen. Undervisningen blir utført av ansatte i Norec, som har mye erfaring med å lede internasjonale kurs.

– Vi evaluerer og forbedrer kursene våre hele tiden. Dette sikrer at alle som deltar alltid topp kvalitet. I etterkant av kursene blir alle bedt om å vurdere oss, og vi får alltid veldig positive tilbakemeldinger, forklarer Garfors.

To fra hvert partnerskap

Norec inviterer to personer fra hver ny partner. Vanligvis reiser en koordinator eller prosjektleder sammen med en nøkkelperson som partner selv velger.

– Vi anbefaler alltid å dra to fra samme sted, da får man best utbytte, sier Garfors.

Nytt i år er at dersom det er fem år eller mer siden du sist var på partnerkurs, vil du bli invitert til å ta et nytt kurs.

All nødvendig informasjon og påmeldingsfrist kommer i en egen e-post fra Norec.