Hopp til hovudinnhald

10.06.2024 UTREISEKURS: HVORDAN LYKKES MED JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR?

10
juni

Sentralen, Oslo

HVA TRENGER DU FOR Å FÅ MER UT AV PROSJEKT- OG JOBBREISER TIL DET GLOBALE SØR?

Mange norske virksomheter jobber med partnere i andre land. Det åpner for spennende muligheter, men også utfordringer man ikke alltid har forutsett.  

For hva gjør man om man kommer opp i etiske dilemma og vanskelige situasjoner når man er på jobbreise i det globale sør? Hvordan påvirker din interkulturelle kompetanse dine samarbeidspartnere? Har du gjort de nødvendige risiko- og sikkerhetsvurderingene? Og hvilke ressurser kan man nytte seg av når behovet plutselig melder seg? 

 Vi i Norec har over 60 års erfaring med utvekslingssamarbeid og utviklingsprosjekter, og vi har holdt forberedelseskurs for tusenvis av mennesker som har jobbet i utlandet. Nå har vi skreddersydd et kurs for norske virksomheter. Vi vil dele vår bestepraksis med dere! 

Kurset vårt gir deg nyttige verktøy for å forberede deg og din organisasjon på utfordringer, men også muligheter som følger med jobbreiser. På kurset vil du få gode tips, innsikt og tilgang til ressurser. Med denne kunnskapen vil du og din bedrift stå bedre rustet til å få mest mulig ut av internasjonale samarbeidsprosjekter og prosjektreiser.

Kurset er rettet mot ansatte som koordinerer eller deltar i prosjektreiser, arbeidsgivere som vurderer risiko og sikkerhet for sine ansatte, HR-medarbeidere og alle som ønsker å få mer ut av sine internasjonale engasjementer. Les videre for kursdetaljer.

 • Målgruppe for kurset

  • Ansatte som arbeider innen internasjonale samarbeidsprosjekter i det globale sør og som støtter Norges utviklingspolitikk 
  • Aktører som mottar støtte fra institusjoner som Norad, Utenriksdepartementet, Norfund, Forskningsrådet, med flere 
  • Personer som skal delta på prosjektreiser eller ekspertoppdrag i land i det globale sør 
  • De som er ansvarlige for å sende andre på reiser til det globale sør 
 • Etter kurset vil du

  • ha kunnskap om kommunikasjon i lokal kontekst  
  • kjenne til arbeidsgivers ansvar for beredskap og sikkerhet
  • kjenne til bestepraksis for beredskap og sikkerhet  
  • ha fått trening i å håndtere vanskelige dilemmaer du kan havne i på reise  
  • ha tilgang til gode ressurser du kan bruke i egen virksomhet 
  • ha fått overordnet kjennskap til aktørbildet (UD, ambassadene, underliggende etater) og vite hvordan disse kan brukes i globale samarbeidsprosjekter 
  • kjenne flere andre aktører som jobber med internasjonale samarbeid i samme region som deg 
 • Program for dagen

  Vi serverer kaffi fra 08.30. Det er tett program og kurset starter presis kl. 09 og vil vere ferdig til kl. 1700. 

  • 09.00  Intro, presentasjonsrunde, om aktørbildet  
  • 10.00   Pause, kaffe og snacks  
  • 10.15    Interkulturell kompetanse  
  • 12.15    Lunsj 
  • 13.15    Sikkerhet og beredskap 
  • 14.45   Pause, kaffe og snacks  
  • 15.15    Håndtere etiske dilemma
  • 16.45    Avrunding  

   

 • Påmelding, pris og andre detaljer

  Sted for arrangementet er Sentralen, Kronesalen,
  Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo. 

  Påmeldingsfrist innen utgangen av mai 2024. Vi har satt et tak på 40 deltakere.

  Norec tar ingen kursavgift, men for å dekke kostnader til kurssted, kaffi, lunsj og møtemat fakturerer vi 900 kr per deltaker. Du får tilsendt faktura etter påmelding.

  Kurset holdes på norsk.