Norec sine tilsette er fordelt på to avdelingar – avdeling for program og avdeling for verksemdstyring.

Jan Olav Baarøy

Jan Olav Baarøy

Direktør

Anne Lise Bekjorden

Anne Lise Bekjorden

Avdelingsdirektør Verksemdstyring (konstituert)

Margunn Indrebø Alshaikh

Margunn Indrebø Alshaikh

Avdelingsdirektør Program

Helge Espe

Helge Espe

Seniorrådgivar

Tehetena Woldemariam

Tehetena Woldemariam

Seksjonsleiar NOS

Katrine Osland

Katrine S. Osland

Programrådgivar

Eirik H. Walmsness

Programrådgivar

Mark Elvevåg

Mark Elvevåg

Programrådgivar

Amalie Senneset

Amalie Dalland Senneset

Programrådgivar

Ane Rosnes

Ane Rosnes

Programrådgivar

Therese Lothe

Therese Lothe

Seniorrådgivar Program

Sille Lukowski

Sille Lukowski

Seksjonsleiar NGO

Frank Tore Tveit

Programrådgivar

Salih Burma

Programrådgivar

Ingebjørg Lingaas

Ingebjørg Lingaas

Programrådgivar

Julia Mørk

Julia Mørk

Programrådgivar

Andrea Furuli

Andrea Furuli

Programrådgivar

Marit Erdal

Marit Erdal

Seniorrådgivar Program

Pablo Dourojeanni

Pablo Dourojeanni

Programrådgivar

Ingrid Elvevåg

Ingrid Elvevåg

Programrådgivar

Lisa Gontarek

Lisa Gontarek

Programrådgivar

Cathrine Ekehaug

Seniorrådgivar kommunikasjon

Maiken Solbakken

Kommunikasjonsrågivar

Tone Merete Lillesvangstu

Tone-Merete Lillesvangstu

Seniorrådgivar kommunikasjon

Nina Aas

Nina Aas

Seniorkonsulent

Øyvind Reinertsen

Øivind Reinertsen

Compliance Officer

Trine Lise Sagmo

Trine Lise Sagmo

Økonomikontroller

Camilla Valvik

Camilla Valvik

Seniorrådgivar HR

Linn Helen Evensen

Linn-Helen Evensen

Dokumentkontroller

Thomas Viken

Thomas Viken

IKT-rådgivar

Heidi Fluge

Heidi Fluge

Senior Administrasjonskonsulent

Øystein Garfors

Øystein Garfors

Seksjonsleiar Kunnskap og Læring

Nadia Nardelli

Kursrådgivar

Ane Norman Kjørslevik

Kursrådgivar

Tonje Polden Steinsland

Tonje Polden Steinsland

Prosjektkoordinator - Norec Network

MIriam Haugsbø

Miriam Haugsbø

Seniorrådgivar Analyse

Kari Lindemann

Kari Lindemann

Seniorrådgivar Monitorering og evaluering

Grete Thingelstad

Grete Thingelstad

Seniorrådgivar Kurs

Grete Indrebø

Grete Indrebø

Administrasjonsrådgivar

Andreas Jamne Instebø

Andreas Instebø Jamne

Kursrådgivar

Tormod Nuland

Tormod Nuland

Prosjektkoordinator - internasjonal rekruttering