Norec har 47 tilsette, som er fordelt på to avdelingar – avdeling for program og avdeling for verksemdstyring.

Margunn Indrebø Alshaikh

Avdelingsdirektør Program

Morten Rørvik

Morten Rørvik

Avdelingsdirektør verksemdstyring

Jan Olav Baarøy

Jan Olav Baarøy

Direktør

Helge Espe

Helge Espe

Seniorrådgivar

Katrine S. Osland

Programrådgivar

Eirik H. Walmsness

Programrådgivar

Tehetena Woldemariam

Tehetena Woldemariam

Seksjonsleiar NOS

Karoline Roti

Karoline Roti

Programrådgivar

Mark Elvevåg

Mark Elvelvåg

Programrådgivar

Amalie Senneset

Amalie Dalland Senneset

Programrådgivar

Ane Rosnes

Ane Rosnes

Programrådgivar

Therese Lothe

Therese Lothe

Seniorrådgivar Program

Ingebjørg Lingaas

Programrådgivar

Julia Mørk

Programrådgivar

Sille Lukowski

Sille Lukowski

Seksjonsleiar NGO

Andrea Furuli

Andrea Furuli

Programrådgivar

Embla I. Stålesdottir

Embla I. Stålesdottir

Programrådgivar

Marit Erdal

Marit Erdal

Seniorrådgivar Program

Ingrid Elvevåg

Ingrid Elvevåg

Programrådgivar

Lisa Gontarek

Lisa Gontarek

Programrådgivar

Pablo Dourojeanni

Pablo Dourojeanni

Programrådgivar

Tor-Øyvind Rand

Tor-Øyvind Rand

Seniorrådgivar Program

Ane Norman Kjørslevik

Trainee

Øystein Garfors

Øystein Garfors

Seksjonsleiar Kurs

Grete Thingelstad

Grete Thingelstad

Seniorrådgivar Kurs

Patience Malunga

Patience Malunga

Kursleiar

Grete Indrebø

Grete Indrebø

Administrasjonsrådgivar

Andreas Instebø Jamne

Andreas Instebø Jamne

Kursleiar

Cathrine Ekehaug

Cathrine Ekehaug

Seksjonsleiar KoS

Kristine Folland

Kristine Folland

Seniorrådgivar Kommunikasjon

Maiken Solbakken

Kommunikasjonsrågivar

Tone Merete Lillesvangstu

Tone Merete Lillesvangstu

Seniorrådgivar Kommunikasjon

Tone Løtuft

Tone Løtuft

Kommunikasjonsrågivar

Tonje Polden Steinsland

Tonje Polden Steinsland

Prosjektmedarbeider

Solveig Wiken

Arkivmedarbeidar

Anne Lise Bekjorden

Anne Lise Bekjorden

Seksjonsleiar Verksemdstyring

Tormod Nuland

Tormod Nuland

Seniorrådgivar

Øyvind Reinertsen

Øyvind Reinertsen

Compliance Officer

Miriam Haugsbø

Seniorrådgivar Analyse

Kari Lindemann

Kari Lindemann

Seniorrådgivar Monitorering og evaluering

Trine Lise Sagmo

Trine Lise Sagmo

Controller

Camilla Valvik

Seniorrådgivar HR

Linn Helen Evensen

Linn-Helen Evensen

Dokumentkontroller

Thomas Viken

Thomas Viken

IKT-rådgivar

Heidi Fluge

Heidi Fluge

Senior Administrasjonskonsulent