– Vår utvekslingsmodell gjør partnerbedrifter til attraktive arbeidsplasser, fordi internasjonalt engasjement, bærekraft og samfunnsansvar er noe unge yrkesaktive leter etter hos en mulig arbeidsgiver, sier Norecs direktør Jan Olav Baarøy.

Det er bakgrunnen for at Norec den 20. og 24. april støttet Hub for Oceans webinar om bærekraft for næringslivet. Webinaret, holdt av forskerne Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen, tok for seg hvordan bærekraft er konkurransefremmende, og hvordan næringslivet kan dra nytte av det i sine forretningsmodeller.

Tettere på næringslivet i Sunnfjord  
Norecs direktør Jan Olav Baarøy holdt et innlegg om hva Norec tenker rundt bærekraft og næringsliv, ikke minst med tanke på rekruttering.

– Etter at vi flyttet til Førde er det naturlig å samarbeide med næringslivet i Sunnfjord og regionen ellers, ikke minst på bærekraft hvor stat, nærings og organisasjonsliv må samkjøre det de gjør, sier Baarøy.

Norec har for øyeblikket 15 prosjekter som er knyttet til privat sektor og næringsliv, og instruksen peker på at Norec skal jobbe aktivt med næringslivsaktører.

Bærekraftsmålene – vår felles arbeidsplan 
Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Norge har forpliktet seg til de 17 felles målene, og som statlig etat er bærekraftsarbeidet integrert i Norec sin virksomhet. For at målene skal kunne oppnås, så må alle dra sammen, og næringslivet må med både for å minske klimautslipp og for å finansiere endringene ved å skape arbeidsplasser.

Mange av Hub for Ocean sine medlemsbedrifter jobber med ting som er 100 prosent bærekraftsrelatert, ikke minst med å redusere utslipp. På webinaret sa flere av dem at for å vinne anbud så blir det stadig viktigere å kunne dokumentere samfunnsansvar og reduserte utslipp.

– Norec ser at det går en grønn tråd gjennom næringslivet i Sunnfjord, men at man kanskje ikke alltid snakker så høyt om det. Derfor er det bra man samles og diskuterer hvordan man blir mer synlige på feltet, sier Baarøy og avslutter:

– Vi er alltid interessert i å lære mer om og samarbeide tettere med næringslivet.