Utveksling av kunnskap og rutinar sende spedbarnsdødelegheita ved Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar ned frå i overkant av 40 til 12 prosent.

–  Utvekslinga lærte meg kor viktig rutinar er i behandlinga av nyfødde og for tidleg fødde barn, seier sjukepleiar Salma Khamis Mohammed på Zanzibar.

Haukeland universitetssjukehus og Mnazi Mmoja Hospital på Zanzibar har vore partnarar i ei årrekkje. Dei har jobba med kompetanseutveksling innanfor fagområde som indremedisin, rusmedisin, pediatri og nyføddmedisin.

Mohammed var på utveksling ved Haukeland universitetssjukehus. Då ho kom tilbake til Zanzibar i 2018, fekk ho ansvar for alle sjukepleiarane på nyføddavdelinga.

– Eg lærte mykje på Haukeland. Både om kommunikasjon, nye reiskapar, diagnosar, behandlingar og andre måtar å jobbe på. Då eg kom tilbake, ville dei at eg skulle bli ein leiar og bruke kunnskapen eg hadde tileigna meg, seier Mohammed.

Såg endringar i løpet av eitt år

Sjukepleiar Gunn Elin Veivåg frå Haukeland universitetssjukehus har vore på utveksling på Zanzibar i fleire rundar, og har sett utviklinga med eigne auga.

– Det er utruleg givande å sjå. Då vi først starta utveksling i oktober 2011, døydde rundt 40 prosent av alle innlagde på nyføddavdelinga. I løpet av eitt år var dødelegheita redusert til rundt 12-15 prosent, fortel Gunn Elin Veivåg.

Begge sjukepleiarane har sett kva små grep og auka kunnskap kan gjere, på tvers av landegrenser og kulturar.

Ein av dei største skilnadane mellom sjukehus i Norge og på Zanzibar, er bemanninga.

– Medan ein i Norge har ein sjukepleiar per prematur, har ein sjukepleiar på Zanzibar ansvar for mange pasientar. Det gir sjølvsagt ulike utfordringar for dei tilsette i Norge og på Zanzibar, seier Mohammed.

Salma Khamis

Mangla opplæring

I 2011 mangla sjukehuset på Zanzibar utstyr til nyføddomsorg, og dei mangla kunnskap om korleis dei skulle bruke det utstyret dei hadde. Dei hadde til dømes kuvøser, men dei tilsette hadde ikkje fått opplæring i korleis desse skulle brukast.

Første gong Veivåg målte temperaturen på eit spedbarn, hadde barnet kroppstemperatur på 32,6 grader, sjølv om det låg i ei kuvøse.

– Ungane fraus rett og slett i hel fordi ein ikkje visste korleis kuvøsene skulle brukast, og fordi ein ikkje hadde varme tepper og huer, fortel Veivåg.

Nyfødde og for tidleg fødde born tapar raskt varme, og er avhengige av å ha jamn, høg temperatur rundt seg. Dei utveksla deltakarane sørga for at det kom strikka ulluer og ullpledd frå Norge.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/volume_fra1_02/norec/public/wp-content/uploads/cache/27a77b05658076fde5a5e79a0557ccfebf0ab7b7.php on line 4

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /mnt/volume_fra1_02/norec/public/wp-content/uploads/cache/27a77b05658076fde5a5e79a0557ccfebf0ab7b7.php on line 11