Hopp til hovudinnhald

Norsk senter for utvekslingssamarbeid

jrkelwjgwkl kløewjkgølw gjklwø jgwoøæ h eehs trhtrtrj rjrjj rt jrtjrtjre rj wrt

Norec er Noregs kompetansesenter for utvekslingssamarbeid. Vi gir tilskot til internasjonale partnarskap og rekrutterer nordmenn til FN.

Kva kan vi hjelpe deg med?

Dette snakkar vi om

Komande fristar

01
Jun

Samarbeidsavtale om utvekslingsprosjekt

15
Aug

Forundersøking til utvekslingsprosjekt

15
Jan

Utvekslingsprosjekt