De er plassert over hele verden. Denne uken var de samlet digitalt for å få fylt verktøykassen sin før de går løs på oppgavene som venter de nyrekrutterte JPOene og UNVene.

– Jeg gikk til kurset uten noen særlige forventninger, men jeg har fått virkelig mye ut av det, seier Andrea Aakre, som er juniorekspert (JPO) hos FAO i Roma.

Hun er en av 14 deltakere som har deltatt på et tredagers introduksjonskurs for junioreksperter og UNVer som er nyrekruttert i år.

– Noen av de 14 på kurset er allerede reist ut til stedet der de skal jobbe, andre drar ut i løpet av høsten, seier Tormod Nuland.

Han er koordinator for rekruttering til internasjonale stillinger i Norec. Siden 2021 har Norsk senter for utvekslingssamarbeid (Norec) hatt ansvar for å koordinere flere rekrutteringsordninger for nordmenn til FN-systemet.

Tidligere var det Utenriksdepartementet som hadde dette ansvaret, og de gjennomførte et endagskurs i Oslo før utreise.

– Vi har landet på at det er nyttig at folk får litt mer oversikt over hva det går i før de reiser ut. Blant annet har flere etterlyst kunnskap om hva de kan forvente når de skal ut for å jobbe for et internasjonalt system, sier Nuland.

På flere kontinent

Deltakerne på introduksjonskurset er langt fra en homogen gruppe når det kommer til kommende arbeidssted.

– De skal arbeide mange steder, fra Juba i Sør-Sudan, New York, Roma, Genève til Indonesia, for å nevne noen steder. Dermed er det mye som er likt for dem, men også mye som er forskjellig, seier Nuland.

I løpet av de tre dagene kurset varer, får deltakerne informasjon fra en rekke foredragsholdere. Mange av dem med lengre eller kortere erfaring fra jobb i FN-systemet.

– Vi ser at det er noe av det deltakerne har satt mest pris på. Det å høre erfaringer fra flere som har tråkket opp stiene fra før, er nyttig, seier Nuland.

Har stor bredde

Det er gjort en grundig jobb for å sikre foredragsholdere med ulik bakgrunn, nettopp fordi deltakerne som skal ut som junioreksperter eller UNVer, skal gjøre så mye forskjellig.

– Det er stor variasjon. Noen skal arbeide med HIV- og AIDS-problematikk i Tanzania, noen med klima og sikkerhet i New York, andre med business og bærekraft i Indonesia, forklarer Nuland.

Felles for alle arbeidsfeltene er at dette er felt som er viktige i Norges utviklingspolitikk.

Bruker interne ressurser

I kurset har man også dratt veksler på den utstrakte kompetansen som de tilsatte i Norecs kursseksjon sitter på.

– Blant annet når det kommer til interkulturell kommunikasjon og det å bygge nettverk, så har vi kunne bruke folk som sitter her på huset, og det er en viktig ressurs, sier Nuland.

Kursrådgiver Andreas Jamne har blant annet foredratt for deltakerne om nettverksbygging.

– Så vidt jeg vet, har ikke dette blitt gjort tidligere. Men vi mener det er noe det er viktig å ha fokus på, sier Jamne.

Viktig å bygge nettverk

For selv om de 14 kursdeltakere skal ut på FN-arbeidsplasser spredt over hele verden, kan det være godt å ha noen å spørre til råds innimellom. Selv om det må bli digitalt.

– Det å ha et nettverk som de kan støtte seg på, sparre med, stille spørsmål til og få støtte underveis fra, er veldig viktig. For de kommer til å ha en utfordrende hverdag innimellom, sier Jamne.

Selv om kurset har vært digitalt, har deltakerne vært aktive og flinke til å spørre både kursholdere og hverandre om det de måtte lure på.

– Jeg ser at vi har møtt et behov med kurset. Deltakerne har vært veldig aktive og brukt dagene godt til å få svar på alt de har lurt på. Noen av dem har FN-erfaring fra før, noe resten av gruppen har dratt veksler på, sier Jamne.

  • Junior Professional Officer (JPO):

    En juniorekspert er en som er ansatt i FN, og som får kontrakt på ett til tre år.  Juniorekspert-programmet gir verdifull jobberfaring og opplæringsmuligheter for unge og motiverte profesjonelle som er interessert i en karriere innenfor internasjonal utvikling. En juniorekspert skal være forholdsvis ung (helst under 35 år), ha en universitetsgrad på masternivå, og minimum ett til to års relevant arbeidserfaring.

  • UN Volunteers (UNV):

    Frivillige i FN jobber i regi av UN Volunteers Programme (UNV) verden over.  I UNV er det to forskjellige program. Søkere til stillinger i kategorien «youth volunteer» bør vere under 29 år. Søkere til stillinger i kategorien «professional» kan være eldre, men primært under 35 år. Oppdrag varer stort sett i ett år med mulighet for forlengelse. Kandidater må ha noe yrkeserfaring, og kan ha yrkesutdanning eller akademisk bakgrunn.